OPINI  

Amalan Ringan/Kecil Tetapi Mengandung Kandungan Pahala Yang Besar

foto ilustrasi

 

Khazanah Ramadhan oleh : Chaidir *)

Menjalani hidup didalam dunia ini adalah sebuah perjalanan dimana kita sedang menuju ke tahap kehidupan yang abadi atau menuju ke kehidupan yang sebenarnya.

Sehingga, setiap manusia memiliki waktu yang berbeda, berdasarkan takdirnya masing-masing yang sudah menjadi ketentuan atau yang sudah digariskan oleh Allah SWT.

Dengan demikian, berarti kehidupan yang sekarang sedang kita jalani didalam dunia ini adalah sebuah kehidupan yang sifatnya sementara atau bisa dikatakan adalah sebuah perjalanan untuk menuju proses di kehidupan yang sebenarnya.

Setiap kita umat manusia sudah tentu ingin mendapatkan kebahagiaan di kehidupan yang abadi kelak, untuk itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan atau yang harus kita lakukan untuk meraih pahala.

Karena hanya dengan pahala-pahala yang kita dapatkan, yang nantinya dapat membantu kita untuk mendapatkan sebuah balasan baik dari-Nya dan begitu juga sebaliknya di hari pembalasan kelak yang tidak mungkin dapat kita lalui begitu saja.

Penulis

Selain melaksanakan Shalat wajib 5 waktu yang merupakan tiang dari segala amalan, lalu kemudian puasa wajib dibulan suci Ramadhan ternyata banyak amalan yang kita anggap ringan/kecil tetapi memiliki kandungan pahala yang cukup besar, yang InsyAllah nantinya akan banyak membantu kita disaat kita di yaumul hisab sebagai pemberat timbangan pahala atau amalan baik kita selama kita di dunia.

Sudah tentu disaat kita melakukannya pun, harus dengan keistiqamahan dibarengi niat yang baik dan sungguh-sungguh didalam kita menjalaninya. Dan bukan dengan dilakukan dengan sesuka waktu atau sesuka hati saja , melainkan harus dilakukan secara rutin dengan penuh keikhlasan.

Bahkan kita sendiri tidak menyadari, bahwa amalan-amalan kecil yang sebenarnya mudah untuk dilakukan, tetapi ternyata memiliki kandungan pahala yang begitu dahsyat atau dalam artian mengandung pahala yang besar. Berikut amalan-amalan tersebut :

1. Dzikir
Rasulullah SAW bersabda :
“ aku membaca : Subhaanallah Wal Hamdulillah Walaailaaha Illallahu Wallahu Akbar ( Maha Suci Allah, Segala Puji Bagi Allah, Tiada Tuhan yang berhak di Ibadahi / disembah selain Allah dan Allah Maha Besar). Bacaan itu lebih aku suka dari pada mendapat kekayaan sebanyak apa yang dibawahi sinar matahari “. ( HR. Muslim)

2. Beristigfar
Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Nuh : 10-12
“ Maka aku katakan kepada mereka,” mohonlah ampun (istigfar) kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia maha pengampun, niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakannya (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai”.

3. Membaca Ayat Kursi setelah selesai Shalat
(HR. An-Nasai dalam AL Kubro 9:44 dan hadist ini dinyatakan shahih oleh Ibu Hibban, sebagaimana disebut oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram)
“ siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai Shalat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian”.

4. Membaca AL-qur’an
Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa membaca satu huruf dari Al-qur’an maka ia mendapat satu kebaikan dan setiap kebaikan mempunyai sepuluh kelipatan pahala. Aku tidak menyatakan AlifLaammim itu satu huruf, Aliif satu huruf, Laam satu huruf dan Miim satu huruf”. ( HR. Tirmidzi)

5. Mendengar suara Azan
Dari jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda : “ barang siapa mendengar panggilan Azan lalu ia berdo’a , “ Ya Allah ya Tuhan, Panggilan yang sempurna ( panggilan Tauhid ) dan Shalat yang didirikan, berilah untuknya tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau janjikan kepadanya, “ akan mendapat syafaatku kelak dihari kiamat”. (HR. Bukhari)

6. Memberi kelonggaran bagi yang berhutang
Rasulullah SAW bersabda : “ Barang siapa yang memberi tempo kepada seseorang belum mampu membayar hutang maka setiap hari ia memiliki sedekah sampai hutang itu jatuh tempo. Jika jatuh tempo dan orang itu belum mampu membayar hutangnya kemudian ia memberi kelonggaran lagi, maka setiap hari ia bersedekah dua kali lipat dari harta yang dipinjamkannya”. ( HR. Hakim dan disepakati oleh AL-Bani)

7. Menjenguk orang yang sedang sakit
“ Tiada orang Muslim yang menjenguk seseorang muslim pada waktu pagi melainkan dia dido’akan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Dan ia menjenguk pada sore hari maka ia di do’akan oleh 70.000 malaikat hingga pagi harinya. Dan akan mendapatkan jaminan buah-buahan yang siap diberi di dalam syurga”. ( HR. Tirmidzi dan dia berkata Hasan dianggap shahih oleh Al-Bani )

Ketahuilah, bahwa orang-orang yang diridhai Allah SWT adalah senantiasa merasa sedih dan rugi jika ia ketinggalan ganjaran dan pahala. Semoga kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah SWT untuk mengamalkannya setelah kita diberi petunjuk untuk mengetahuinya. Allahumma amin.

MasyaAllah, sungguh ternyata banyak hal yang selama ini mungkin sadar atau tanpa kita sadari kita lakukan adalah merupakan sebuah amalan kecil atau ringan tetapi memiliki kandungan pahala yang cukup besar. Maka dari itu, tetaplah lakukan kebaikan walau sekecil atau sesederhana sekalipun, yang InsyAllah mendatangkan pahala yang besar nantinya bagi kita. Alhamdullilah, semoga bermanfaat bagi penulis sendiri yang tentunya masih memiliki kekurangan dan masih dalam proses tahap belajar untuk meraih itu semua dan belajar untuk mengamalkannya serta dapat bermanfaat bagi pembaca secara umumnya.

* ketua PWRI Aceh Tengah – Bener Meriah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *